Kurser inom projektutveckling

Er rabatt är X % på bruttopriset som anges på respektive utbildning.

Projektmedarbetare

Utbildningen ger dig kunskap om projektarbetets grunder, olika roller i projektet och hur du får projektdeltagarna att dra åt samma håll. Du får också förslag på lösningar av vanliga problem i projektarbetet från start till en säker målgång.

Läs mer ›

Projektorienterat arbetssätt

Utbildningen ger kunskaper om hur projekt genomförs på ett effektivt och resultatorienterat sätt, med tyngdpunkt på kommunikation och verktyg för att samverka i projekt.

Läs mer ›

Certifierad Projektledare

Bakom ett framgångsrikt projekt står en person med förmåga att leda och inspirera!

Framgångsrika projekt kräver tydliga mål, struktur och en roll- och ansvars­fördelning. Det krävs även god kommunika­tion och engagerade medarbetare som känner inspiration inför sina uppgifter.

Läs mer ›

Professionell Projektledare

Programmet vänder sig till personer som valt projektledning som ett yrke och karriärväg och som vill befästa hantverket kring sund projektledning genom att utöka och uppdatera den egna verktygslådan och öka medvetenheten kring rollen som ambassadör för det projektledningsarbete som din organisation vill stå för.

Läs mer ›

Juridik i projekt

Kursen vänder sig till projektdeltagare, projektledare och chefer som skriver avtal om produkter och tjänster, eller kombinationer av dessa.

Läs mer ›

Produktblad