KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Juridik i projekt

Utbildning i juridiska frågor som ofta hanteras i projekt

Efter genomförd utbildning har du fått värdefull kunskap i hur du kan hantera framför allt avtalsfrågor som kan dyka upp inför eller under ett projekt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till projektdeltagare, projektledare och chefer som skriver avtal om produkter och tjänster, eller kombinationer av dessa.

Kursupplägg

Utbildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk del.

Den teoretiska delen upptar ca hälften av kurstiden och ägnas framför allt åt allmän köp- och avtalsrätt, en översiktlig genomgång av ”Lagen om offentlig upphandling” samt konkreta exempel på vanliga avtalssituationer som en projektledare kan ställas inför.

Den praktiska delen varvas med övningar i avtalskonstruktion och avtalstolkning samt ett förhandlingsspel.

Innehåll

Kursen avser att knyta samman teori och praktik genom övningar i verklighetstrogna situationer och öka kursdeltagarnas medvetenhet vad gäller tillkomst, tolkning och uppföljning av avtal.

Vi berör:

Lagregler

 • Köplagen
 • Avtalslagen
 • Lagen om offentlig upphandling

Avtalskonstruktion

Standardavtal

Avtalsförhandling

Avtalsuppföljning

Exempel på frågeställningar som kommer att beröras under utbildningen

 • När blir ett avtal giltigt?
 • Kan man avtala bort Köplagen?
 • Hur kan man vara säker på att motparten har rätt att teckna avtal?
 • Får man avtala om vad som helst?
 • När är det tillåtet för t ex en kommun att genomföra ett köp utan annonserad upphandling?
 • Hur konstruerar man ett avtal som innehåller både produkter och tjänster?
 • Kan man skriva andra avtal än leverantörernas standardavtal, utan att anlita en jurist?
 • Hur får man leverantörerna att släppa sina egna standardavtal?

Antal deltagare

Min                 6 personer

Max                12 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

2 dagar

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 2 seminariedagar.

Bruttopris                              102 000 kr/program

Vattenfallpris                 81 600 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se