IPMA, PMI och övriga certifieringar

Westhagen är opartiska, med det menar vi att vi stödjer certifieringar generellt och tar inte ställning för eller emot någon enskild certifiering. Att certifiera sig via en tredjepart som till exempel IPMA eller PMI kräver både ett personligt och organisatoriskt engagemang.

Vilken certifiering är då bäst, vilken ska man välja?

Vi jobbar ständigt med kundnytta och anser att den ska styra även här. Olika branscher föredrar olika typer av certifieringar liksom den marknad/land där företaget eller projektledaren ska jobba.

Vad innebär det att vara Certifierad Projektledare hos Westhagen?

Den certifiering vi själva gör i anslutning till programmet Certifierad Projektledare har för avsikt att ge våra kunder ett grundläggande program i projektledning och visa hur proceduren för en tredjeparts certifiering kan se ut. Som deltagare i programmet har du också tillgång till vårt stöd i din egen eventuella certiferingsprocess för IPMA, PMI eller annan.

Vi har jobbat i 25 år med träningsprogram för projekt och certifiering av projekteldare och är väl insatta i ämnet. Kontakta oss om du har frågor och funderingar.

Länkar

Nedanstående lista innehåller länkar till projektrelaterade certiferingar. Hör av dig om du saknar någon.

Stöd inför certfiering

Kontakta oss när du/ni vill ha stöd inför certifiering så hjälps vi åt att reda ut begreppen, blanketter och krav.