Våra kunder

Det viktigaste vi har är våra kunder!
Bland dem finns både stora och medelstora företag, bl a:

Så här säger kunderna efter genomfört program:

 1. Hon är en tillgång för oss både vad det gäller ålder och utbildning – vi jobbar i mjuka projekt som tjänar på struktur och stringens.
 2. Vi vill ha kulturbärare och ser ett stort värde nu när många från oss gått utbildningen.
 3. Jag ser att hon sprider ringar på vattnet redan nu.
 4. Har jobbat med sitt kontrollbehov - jättebra.
 5. Tryggare
 6. Modigare
 7. Hon har förstått sin egen kapacitet
 8. Hon har börjat använda verktygen redan nu
 9. Han har tillfört nya tankar och idéer till verksamheten
 10. Större fokus på delarna i projektet
 11. Säkrar förutsättningarna bättre
 12. Tänker innan
 13. Mer nya sätt
 14. Medveten att göra ”rätt” saker
 15. Tuffare
 16. Tydligare
 17. Bättre självförtroende
 18. Mer ”myndig” i sitt agerande
 19. Ifrågasätter mer både sig själv och andra
 20. Övergått till att vara projektLEDARE
 21. ”Drar” projekten i rätt riktning
 22. Sugen att ta tag i något större
 23. Bättre kring de mjukare sidorna
 24. Ser sig själv som LEDARE nu ...
 25. Bättre kravställare
 26. Han diskuterar och intresserar sig mer i affärerna
 27. Hon får bra återkoppling ute hos vår kund ...
 28. Bra att grupperna är sammansatta av olika företag och branscher ...
 29. En fantastisk personlig utveckling för min medarbetare ...
 30. Han har fått Insikt i hur hans beteende påverkar projektet ...
 31. Bättre självinsikt ...
 32. Bra med externt starkt nätverk av andra projektledare ...
 33. ...

Så här säger kunderna efter fem år .. eller mer ...

 1. Återkoppling 2022
  Denna utbildning gav mig starten på min karriär skulle jag säga, ordning och reda, ledarskapets vägar och självklart en bred förståelse för hur projekt drivs och hanteras.
  Så stort tack för den kunskapen som varit så nyttig och lätt att bära!
  Deltagare 2008
 2. Återkoppling 2022
  Jag började kort efter att jag blev klar med utbildningen som underhållsplanerare/projektledare för underhåll och kvarstod i den rollen i 9 år innan jag sen klev på mitt nuvarande arbete som teamledare/projektledare för vårt operativa underhåll.
  Kursen gav mig bra insikt i hur man bedriver projekt och agerar som projektledare, vilket har hjälpt mig utveckla både mitt arbetssätt och mitt ledarskap.
  Kursen har även hjälpt mig mycket med personlig effektivitet t.ex. hur man som mötesordförande skapar produktiva och strukturerade möten.
  Checklistor och aktivitetslistor är också ett verktyg jag snappade upp från kursen och använder mig flitigt av.
  Deltagare 2010
 3. Återkoppling 2022
  Kursen gav mig en trygg plattform som jag kan bygga projekten på och en ryggsäck med verktyg.
  Har inte använt mig så mycket av verktygslådan men vetskapen om att jag har den ger en trygghet.
  Kursen har även underlättat användandet av våra interna mallar eftersom de baseras på samma metodik.
   
  Det jag saknar och vet att ni påpekade, om att försöka jobba på. Är nätverket blir mest kollegor.
  Deltagare 2015