Kurser inom projektledarutveckling

Vattenfalls rabatt är 20 % på bruttopriset som anges på respektive utbildning

Kommunikativt ledarskap

I denna utbildning får du medvetenhet om den egna förmågan till kommunikation och på vilket sätt den behöver kompletteras och tränas utifrån de krav på kommunikation som ställs i organisationen och utifrån rollen. Du får kunskap om hur du använder kommunikation med dig själv, i samtal en till en, med grupper och med olika typer av media. Du får även insikter kring sociala medier och dess roll i organisationen.

Läs mer ›

Det coachande förhållningssättet (2 dagar) 

Kursen ger en introduktion och ”startar motorn” till det coachande förhållningssättet. Detta genom att träna praktiskt, omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Läs mer ›

Grupp- och teamcoaching (2 dagar)

Kursen ger dig verktyg för hur du kan coacha gruppen och teamet genom att träna praktiskt, omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Detta är en fortsättning på introduktionskursen "Det coachande förhållningssättet".

Läs mer ›

Workshopledarutbildning (2+1 dag)

Utveckla självtilliten i att genomföra workshops. Skapa normer och ett förhållningssätt som inbjuder till samtal. Öka kunskapen om samtalsmetodik för att skapa trygghet och målfokus under processen.

Läs mer › 

KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Produktblad:

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se