Våra utbildningar

Projektmedarbetare - utbildning 5 dagar

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar i projekt- eller processorienterad verksamhet eller som projektmedarbetare. Utbildningen fungerar också som grundutbildning för ledare/blivande ledare för mindre projekt eller uppdrag. Nyttor och effekter med utbildningen är bland annat:

  1. Kunskap kring projekts/uppgifters olika faser, projektadministrativa rutiner och kritiska moment
  2. Kunskap om roller i projekt och projektets organisation
  3. Förståelse för åtaganden i projekt
  4. Nätverkande och benchmarking med andra organisationer
  5. Ökad förmåga att bli tydlig i kommunikationen
  6. En ökad förståelse för att arbeta i projekt
  7. Ge förutsättningar för ökad proaktivitet
  8. En handlingsplan för fortsatt utveckling

Utbildningen genomförs på Söråkers Herrgård kontakta oss för datum - ANMÄL DIG REDAN IDAG!

Certifierad projektledare - träningsprogram 12 dagar

Bli trygg i din roll som projektledare vi tränar dig i hantverket projektledning.

Framgångsrika projekt kräver tydliga mål, struktur och en roll- och ansvarsfördelning. Det krävs även god kommunikation och engagerade medarbetare som känner inspiration inför sina uppgifter. - Läs mer om utbildningen i produktbladet här till höger!

Programmets kompetenselement stödjer IPMA nivå D/C/PMI

Professionell projektledare - träningsprogram 10 dagar

Du är redan projektledare och behöver förstärka din verktygslådan, få ny energi och hitta bra strategier i ditt arbete. 

Här får du träffa andra projektledare på samma nivå och benchmarka kring rollen och dess utmaningar, du får också fylla på din teoribas, bli bekräftad som person och lyfta blicken från att leda operativa team till att leda och samverka med andra ledare.. - Läs mer om utbildningen i produktbladet här till höger!

Programmets kompetenselement stödjer IPMA nivå C/B/PMI

Övriga program och kurser

Vi erjbuder ett antal kortare program och kurser samt för er skräddarsydda utbildningar där vi använder produktbladen som ett utgångsläge att göra anpassningar utifrån. - Läs mer om respektive utbildningsupplägg i produktbladet här till höger!