KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Projektmedarbetare

För att kunna genomföra ett projekt framgångsrikt krävs att alla projektdeltagare drar åt samma håll och förutom en gemensam plattform behöver alla projekt också en välstrukturerad arbetsmetodik. Utbildningen ger dig kunskap om projektarbetets grunder, olika roller i projektet och hur du får projektdeltagarna att dra åt samma håll. Du får också förslag på lösningar av vanliga problem i projektarbetet från start till en säker målgång.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka tre månader, med totalt fyra dagar fördelade på två seminarietillfällen.

 

Mål och målgrupp

Utbildningen ger dig kunskaper om hur du genomför projekt på ett effektivt och resultatorienterat sätt. Du lär dig att säkra din egen roll i ett projekt och att förstå vikten av samspel och tillgång till varandras förmågor.

Vi vänder oss till dig som på olika sätt arbetar i projekt/uppdrag. Utbildningen fungerar också som grundutbildning för dig som är eller skall bli ledare för mindre projekt eller uppdrag.

 

Genomförande

Utbildningen består av föreläsningar, praktiska grupparbeten med redovisning och diskussion. Du kommer under hela programmet att utgå från din organisations projektmodell – XLPM (PROPS)

Du testar även metoder i egen verksamhet mellan seminarierna.

 

Ur innehållet

 • Projektstruktur
 • Organisation och olika roller för projekt
 • Ge och kvittera uppdrag
 • Projektplanering
 • Resultat och mål
 • Styrmodell
 • Mötesteknik
 • Projektledarskap
 • Teamutveckling
 • Beslutsfattning
 • Hantera störningar och konflikter
 • Kvalitetssäkring
 • Projektavslut

Antal deltagare

Min                 6 personer

Max                16 personer

 

Företagsanpassad utbildning
Programmet anpassas i dialog med beställaren.

 

Datum och pris

Seminarium 1: 2 dagar

Seminarium 2: 2 dagar

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 4 seminariedagar.

Bruttopris                                97 760 kr/program

Vattenfallpris                   78 208 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Är du intresserad av en projektledarutbildning erbjuder vi programmet Certifierad Projektledare

 

Vi är av er godkänd RAM-avtalsleverantör.

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se