Kurser inom ledarutveckling

Er rabatt är X % på bruttopriset som anges på respektive utbildning

Ledarprogram - Coaching som ledarskap

Som ledare har du ansvar för att skapa ett konkurrenskraftigt företag. Genom att skapa ett kontinuerligt lärande där kreativitet och innovativt tänkande uppmuntras skapas en tydlig förändringskompetens.

Läs mer ›

Ledarprogram - Kommunikativt ledarskap

I denna utbildning får du medvetenhet om den egna förmågan till kommunikation och på vilket sätt den behöver kompletteras och tränas utifrån de krav på kommunikation som ställs i organisationen och utifrån rollen. Du får kunskap om hur du använder kommunikation med dig själv, i samtal en till en, med grupper och med olika typer av media. Du får även insikter kring sociala medier och dess roll i organisationen.

Läs mer ›

Det coachande förhållningssättet (2 dagar) 

Kursen ger en introduktion och ”startar motorn” till det coachande förhållningssättet. Detta genom att träna praktiskt, omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Läs mer ›

Grupp- och teamcoaching (2 dagar)

Kursen ger dig verktyg för hur du kan coacha gruppen och teamet genom att träna praktiskt, omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Detta är en fortsättning på introduktionskursen "Det coachande förhållningssättet".

Läs mer ›

Workshopledarutbildning (2+1 dag)

Utveckla självtilliten i att genomföra workshops. Skapa normer och ett förhållningssätt som inbjuder till samtal. Öka kunskapen om samtalsmetodik för att skapa trygghet och målfokus under processen.

Läs mer › 

Produktblad: