KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Projektorienterat arbetssätt

Med en gemensam plattform drar alla åt samma håll!

I organisationer med ett projektorienterat arbetssätt är alla medarbetare på ett eller annat sätt delaktiga i företagets projekt. Ibland uttalat som medlem i en projektorganisation men lika ofta som utförare av enskilda uppdrag i många olika projekt. En viktig förutsättning för att kunna bidra på bästa sätt är att alla har medvetenhet om hur projektarbete fungerar och på vilket sätt det egna arbetet påverkar projektets resultat.

Utbildningen ger kunskaper om hur projekt genomförs på ett effektivt och resultatorienterat sätt, med tyngdpunkt på kommunikation och verktyg för att samverka i projekt. Du lär dig att säkra din egen roll i ett projekt och att förstå vikten av samspel och tillgång till varandras förmågor.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar i projekt- eller processorienterade organisationer.

Utbildningen är lämplig att genomföra med all personal i organisationer där medarbetarna behöver känna till hur projekt drivs och hur det påverkar den egna rollen och arbetet.

Mål

Utbildningens mål är att öka tryggheten för att arbeta i projekt genom ökad kunskap om planeringsprocessen, kommunikationsprocesserna och verktyg i projekt. Öka förmågan att identifiera kritiska framgångsfaktorer i projekt samt medvetenheten om hur det egna bidraget skulle kunna se ut.

Genomförande

Utbildningen genomförs under totalt fyra dagar uppdelade på tre tillfällen.

Utbildningen består av föreläsningar och praktiska grupparbeten med redovisning och diskussion. Du kommer under hela programmet att utgå från din organisations projektmodell – XLPM (PROPS).

Du testar även vissa metoder i egen verksamhet mellan seminarierna.

Ur innehållet

 • Projektprocessen
 • Organisation och olika roller för projekt
 • Ge och kvittera uppdrag
 • Planering
 • Resultat och mål
 • Styrmodell
 • Mötesteknik
 • Projektledarskap
 • Självkännedom
 • Olikhet är en styrka

Förväntade resultat

 • Kunskap kring projekts/uppgifters olika faser, projektadministrativa rutiner och kritiska moment
 • Kunskap om roller i projekt och projektets organisation
 • Ökad förmåga att bli tydlig i din kommunikation
 • En ökad förståelse för att arbeta i projekt
 • Ge förutsättningar för ökad proaktivitet
 • En handlingsplan för fortsatt utveckling

Antal deltagare

Min                 9 personer

Max                32 personer

(eller lokalens storlek dukad med öar)

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

Seminarium 1: 2 dagar

Seminarium 2: 1 dag

Seminarium 3: 1 dag

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 4 seminariedagar.

Bruttopris                              100 760 kr/program

Vattenfallpris                 80 608 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Är du intresserad av en projektledarutbildning erbjuder vi programmet Certifierad Projektledare.

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer.

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se