Kurser inom projektutveckling

Vattenfalls rabatt är 20 % på bruttopriset som anges på respektive utbildning.

Projektmedarbetare

Utbildningen ger dig kunskap om projektarbetets grunder, olika roller i projektet och hur du får projektdeltagarna att dra åt samma håll. Du får också förslag på lösningar av vanliga problem i projektarbetet från start till en säker målgång.

Läs mer ›

Projektorienterat arbetssätt 

Utbildningen ger kunskaper om hur projekt genomförs på ett effektivt och resultatorienterat sätt, med tyngdpunkt på kommunikation och verktyg för att samverka i projekt.

Läs mer ›

Juridik i projekt

Kursen vänder sig till projektdeltagare, projektledare och chefer som skriver avtal om produkter och tjänster, eller kombinationer av dessa.

Läs mer ›

KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Produktblad

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se