KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Det coachande förhållningssättet

Engagerade medarbetare ökar företagets konkurrenskraft!

Starta motorn till det coachande förhållningssättet via praktisk träning, att omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Coaching – ditt nästa steg!

Du behöver inte ha några förkunskaper - genom detta program får du en introduktion till det coachande förhållningssättet.

Coaching tränar dina förmågor att förhålla dig till andra människor, såväl hemma som på arbetet.

Coaching har på senare tid fått ett brett erkännande som något värdefullt, relevant och viktigt inom näringslivet.

Då det coachande förhållningssättet får styra och ligga bakom beteendet i organisationen, kan medarbetarnas hela potential frigöras.

Som en fortsättning på denna introduktion erbjuder vi kursen Steg 2 - Grupp– och teamcoaching (2 dagar).

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experimentera och upptäcka eller lära genom upplevelser och konkreta situationer.

Vi arbetar med mycket erfarna lärare och coacher.

Pedagogiken är upplevelsebaserad där alla delmoment i processen vävs samman till en helhet. I processen upplever deltagarna, genom teori, övningar och praktiskt agerande, olika situationer där lärprocessens alla delar ingår och där olika lärstilar tillfredsställs.

Mål

Kursen ger en introduktion och ”startar motorn” till det coachande förhållningssättet. Detta genom att träna praktiskt, omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Innehåll

Steg 1

Det coachande förhållningssättet

  • Coaching – vad är det?
  • Det coachande samtalet
  • Konkreta verktyg och modeller
  • Coachingalliansen
  • Coachande ledarskap

Antal deltagare

Min                 6 personer

Max                16 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

2 dagar

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 2 seminariedagar.

Bruttopris 65 260 kr/program

Vattenfallpris 52 208 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Är du intresserad av fortsättningen så erbjuder vi  "Steg 2 - Grupp- och teamcoaching"

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se