KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Grupp- och teamcoaching

Engagerade medarbetare ökar företagets konkurrenskraft!

Programmet är en fristående fortsättning på Steg 1 – Det coachande förhållningssättet. Genom detta program får du kännedom om hur du använder gruppen som en resurs.

Coaching har på senare tid fått ett brett erkännande som något värdefullt, relevant och viktigt inom näringslivet.

Coaching av en grupp eller ett team för utförandet av en arbets­uppgift bygger på samma principer som coaching av individer. Ju mer medvetet teamet blir såväl individuellt som kollektivt, desto bättre blir arbetsresultaten.

Då det coachande förhållnings­sättet får styra och ligga bakom beteendet i organisationen kan medarbetarnas hela potential frigöras.

Programmet ökar din kännedom om hur du kan använda gruppen som en resurs.

Programmet är en fristående fortsättning på Introduktions­kursen Steg 1 - Det coachande förhållningssättet och vänder sig till dig som är ledare eller projektledare och vill fortsätta din träning.

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experimentera och upptäcka eller lära genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar med mycket erfarna lärare och coacher.

Pedagogiken är upplevelse­baserad där alla del­moment i processen vävs samman till en helhet. I processen upplever deltagarna, genom teori, övningar och praktiskt agerande, olika situationer där lärprocessens alla delar ingår och där olika lärstilar tillfreds­ställs.

Mål

Kursen ger dig verktyg för hur du kan coacha gruppen och teamet genom att träna praktiskt, omsätta teorier och resonemang i praktisk handling.

Förkunskaper

Kursen är en fristående fort­sättning på grundkursen i det coachande förhållningssättet. Deltagaren ska ha gått denna kurs eller motsvarande grund­kurs i coaching.

Genomförande

Kursen genomförs som internat där viss del av kvällen används.

Kursen kräver 100 % närvaro.

Innehåll

  • Att coacha grupp och team
  • Coachrollen i grupp- och teamcoaching
  • Modeller i grupp- och team­coaching
  • Att kombinera grupp- och teamcoaching med personlig coaching
  • Coachande ledarskap

Antal deltagare

Min                 6 personer

Max                16 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

2 dagar internat

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 2 seminariedagar på internat.

Bruttopris 65 260 kr/program

Vattenfallpris 52 208 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se