KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Workshopledarutbildning

Utveckla självtilliten i att leda workshops!

Mål

Öka deltagarens förmåga och motivation kring mötesformen workshops.

Exempel på innehåll:

 • Skapa normer och ett förhållningssätt som inbjuder till samtal
 • Fördjupad kunskap om hur inlärning sker
 • Öka kunskapen om samtalsmetodik för att skapa trygghet och målfokus under processen
 • Insikt om pedagogik i praktiken
 • Fördjupa kunskapen om hur kreativitet och engagemang skapas
 • Träna och utveckla förmågan att hantera samtalsmetodiker för att skapa trygghet och målfokus under processen
 • Utveckla självtilliten i att genomföra workshops
 • Aktivt träna sig i rollen som processledare
 • Att kunna genomföra workshops på ett professionellt sätt.

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka tre månader med totalt tre seminariedagar fördelade på två seminarietillfällen.

Genomförande

Utbildningen är fördelad på två tillfällen för att skapa tillfälle till träning och för att ge deltagarna möjlighet till personlig feedback i genomförandet.

Innan utbildningen startar får deltagarna ett antal frågor att ta ställning till. De upprättar även personliga mål som skickas in före första seminariet.

Under utbildningen kommer ett antal träningssituationer att genomföras i olika former. I mellanliggande tid omsätter deltagarna sina kunskaper genom konkreta uppgifter i sin egen vardag.

Grundvärdering i detta arbete är att varje deltagare är ansvarig för sitt eget lärande, vilket ställer krav på förberedelser och kontinuerlig aktivitet.

Utgångspunkter till programmet:

 • Värderingar och dess betydelse
 • Förberedelser för en optimal process
 • Hur kan vi öka vardagslärandet?
 • Hur skapa normer för kreativa samtal?
 • Hur genomför vi en optimal process?
 • Vad är det som ger ökad kreativitet och engagemang?
 • Prestera avspänt
 • Drömscenario, realistiskt scenario och kritisk scenario
 • Det coachande förhållningssättet
 • Co-coaching
 • Hur säkrar vi resultat av genomförd process?
 • Handlingsplan för fortsatt utveckling

Efter genomförandet sker uppföljning/coaching av deltagarna kopplat till de personliga handlingsplanerna för att skapa en längre lärprocess samt för att ge förutsättningar att nå önskade effekter.

Antal deltagare

Min                 9 personer

Max                12 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

Seminarium 1: 2 dagar

Seminarium 2: 1 dag

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 3 seminariedagar.

Bruttopris                                97 260 kr/program

Vattenfallpris                   77 808 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se