VERKTYGSLÅDAN

För att leda dig själv och andra behövs en bra verktygslåda. En låda med verktyg för både små och stora "jobb", hållbara beprövade verktyg för var dag och specialverktyg när det krävs något utöver det vanliga.