från STOCKHOLM
1 timme

FLYG – SAS eller Sundsvallsflyg ca 50 min
Till exempel onsdag klockan 0825 från Arlanda ankommer till Sundsvall klockan 0915, taxi till Söråkers herrgård tar ca 15 minuter, seminariet startar 1030.

Återresa fredag klockan 1620 från Sundsvall, seminariet avslutas klockan 1500, ankommer till Arlanda klockan 1715.

TÅG från ca 3,5 timmar
Till exempel måndag tåg klockan 0622 från Stockholm ankomst klockan 0956 till Sundsvall, taxi till Söråker tar ca 35 minuter, seminariet startar 1030.
Återresa onsdag klockan 1605 ankomst i Stockholm klockan 1938..

från VISBY, Växjö mfl
3 timmar

FLYG – via BROMMA ca 3 timmar
Till exempel måndag klockan 0645 från Visby ankommer till Sundsvall klockan 0930, taxi till Söråkers herrgård tar ca 15 minuter, seminariet startar 1030.

Återresa onsdag klockan 1600 från Sundsvall, seminariet avslutas klockan 1500, ankommer till Visby klockan 1920.

från LULEÅ
3 timmar

FLYG via Stockholm från ca 3 timmar
Till exempel onsdag klockan 0630 från Luleå ankommer till Sundsvall klockan 0915, taxi till Söråkers herrgård tar ca 15 minuter, seminariet startar 1030.

Återresa fredag klockan 1620 från Sundsvall, seminariet avslutas klockan 1500, ankommer till Luleå klockan 1905.

BUSS och TÅG från 8 timmar
Till exempel söndag buss klockan 1320 från Luleå byte i Umeå till tåg ankomst klockan 2051 till Sundsvall, taxi till Söråker och på plats ca 2130, seminariet startar klockan 1030 dagen efter.

Återresa onsdag klockan 1605 ankomst i Luleå klockan 2340.

från UMEÅ
3 timmar

FLYG SAS via Stockholm från 3 timmar
Till exempel onsdag klockan 0630 från Umeå ankommer till Sundsvall klockan 0915, taxi till Söråkers herrgård tar ca 15 minuter, seminariet startar 1030.

Återresa fredag klockan 1620 från Sundsvall, seminariet avslutas klockan 1500, ankommer till Skellefteå klockan 1850.

TÅG från ca 3 timmar
Till exempel måndag tåg klockan 0645 från Umeå ankomst klockan 0947 till Sundsvall, taxi till Söråker tar ca 35 minuter, seminariet startar 1030.
Återresa onsdag klockan 1605 ankomst i Umeå klockan 1847.
.

från Linköping
3 timmar

FLYG SAS från Arlanda ca 4 timmar
Till exempel tåg onsdag klockan 0500 från Linköping flyg från Arlanda ankommer till Sundsvall klockan 0915, taxi till Söråkers herrgård tar ca 15 minuter, seminariet startar 1030.

Återresa flyg fredag klockan 1620 från Sundsvall, seminariet avslutas klockan 1500, ankommer till Linköping klockan 2048.

TÅG från 6 timmar
Till exempel måndag från Linköping klockan 0600 ankomst klockan 1123 till Sundsvall, taxi till Söråker ca 35 minuter och ansluter till seminariet till lunch.

Återresa onsdag klockan 1604 ankomst i Linköping klockan 2305.

från GÖTEBORG
3 timmar

från VÄXJÖ
3 timmar

från MALMÖ
3 timmar