Westhagen + AdviceU = Upphandlingsutbildningar i toppklass!

Nu inleder Westhagen ett spännande samarbete med Advice U - ett av Sveriges ledande företag inom upphandlingar av IT-system och IT-relaterade tjänster.AdviceU jobbar med metoder och angreppssätt som använts med framgång i hundratals uppdrag med konsulter som är dedikerade specialister inom området. Med erfarenheter från de flesta verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor har AdviceU en god bild av de specifika egenheter som gör varje bransch unik.

Certifierad upphandlare

Träna tillsammans med kollegor, den egna organisationen och handledare för att bli säkrare i rollen.
- större insikt i lagkrav
- tryggare i metodiken
- verktyg för behovsanalys
- precisering av förväntade leveranser
- förutsättningar att förstå och leda en inköpsprocess
- förbättrad förmåga vid förhandling
- tydligare kommunikation
-

Upphandling

Förbättra din förmåga till vinna - vinna vid förhandlingar.

LoU

Förbättra din förmåga att formulera en offentlig upphandling ...

Annat spännande ...

Kort utbildning för specifika behov ...

Ännu mer spännande ...

Kort utbildning för specifika behov ...

eller roligt ...

Kort utbildning för specifika behov ...